مکنده

مکنده های صنعتی به عنوان یک دستگاه فرعی در صنایع و مخصوصا صنعت چوب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ، وجود این دستگاه کنار سایر ماشین آلات با جذب گرده ها و براده های ناشی از برش و فرز کاری سبب افزایش طول عمر دستگاه ها شده و مانع از پخش شدن حداکثری این ذرات در هوای کارگاه و کارخانه می گردد.وجود این ذرات معلق تاثیر مستقیم بر روی سلامتی افراد شاغل در کارگاه داشته و توجه به حذف آنها از شاخص ترین ﻣﺆلفه های تجهیز یک کارگاه می باشد.

مکنده های پایون با مکش و توان بالا در جمع آوری گرده ها و براده ها و قیمت مناسب توانسته جایگاه خوبی در میان کارگاهداران پیدا کند.در کلید روشن وخاموش مکنده های پایون از یک بی متال استفاده شده تا در زمان افزایش جریان برق برای جلوگیری از سوختن دینام دستگاه جریان برق را قطع میکند.

بی متال یک قطعه فلزیست که با بالا رفتن دما بر اثر افزایش جریان ، برق را قطع میکند.