دورکن

دورکن یکی از ابزارهای مهم برش کاری پنل های چوبی (مخصوصا برش ورق هایMDF) می باشند .

نکات قابل توجه در مورد دورکن ها عبارتند از :

ابعاد ریل برش :

طول ریل رابطه مستقیم به محل کار و اندازه پنل های چوبی دارد . این نکته بسیار حائز اهمیت است که ریل دستگاه دورکن تا چه اندازه به طرفین حرکت کند زیرا باعث افزایش قدرت مانور قطعه کار روی دستگاه دورکن می شود. ابعاد ریل دستگاه دورکن از 220 سانتیمتر تا 380 سانتیمتر متغیر است .

در انتهای ریل دورکن های 1138Fو1138M از پایه اضافه استفاده شده است .

موتورها و اره  :

در کلیه دستگاههای دورکن یک موتورجهت اره اصلی و یک موتورجهت اره خط زن داریم که موتور اره اصلی قدرت بالایی نسبت به موتور اره خط زن دارد .

(قدرت موتور درمدلها و ابعاد مختلف دورکن ها متفاوت است)

دور موتور اره اصلی جهت برش ورق در دو حالت(بالا و پایین) قابل تنظیم است . اره خط زن جهت ایجاد شیار در ورق استفاده می شود تا هنگام برش اره اصلی از لب پر شدن لبه قطعه کارجلوگیری شود.

جهت چرخش اره خط زن ، عکس اره اصلی (پاد ساعتگرد) می باشد .

در بعضی از دورکن ها تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی و خط زن به صورت دستی(سری M) و در بعضی دیگر به صورت برقی(سری F) می باشد .

در دستگاه‌های دورکن تیغ اصلی نیز قابلیت تغییر زاویه (0 تا 45 درجه ) دارد ، که جهت برش فارسی بر(برش45درجه) استفاده می گردد . این تغییر درجه در تمامی مدل ها به صورت دستی بوده و تنها در مدل MJK1138F1 به صورت برقی انجام می شود . جهت رویت درجه زاویه تیغ نیز در بعضی از مدلها از نمایشگر دیجیتال و در بعضی از دیگر صفحه عقربه ای استفاده می شود .پهنای ریل کلیه مدلها 42 سانتیمتر میباشد.