مدل PA200

  • مکنده دو قلو pa200
  • قىرت موتور: 3 اسب
  • قدرت مكش:6000 متر مكعب بر ساعت
  • تكفاز
  • وزن  : 59 کیلوگرم