مدل PA250N

  • مجهز به میزکارمدرج
  • مجــهز به سشــوار گرمـــکن نوار
  • مجهز به سیستم تنظیم سرعت
  • ظرفیت 1000 متر لبه چسبانی راسته و منحنی روزانه

PA250N (منحنی زن)

این لبه چسبان مجهز به یک سشوار گرمکن است . درقسمت مخزن چسب به صورت همزمان لبه نوار و قطعه کار به چسب آغشته می شوند . قسمت مدرج میز قابلیت تغییر درجه (ازصفر تا 35 درجه) دارد تا قسمت فارسی بر قطعه کار نیز لبه چسبانی گردد .

در هنگام لبه چسبانی قطعه کار هلال در قسمت بیرونی هیچ محدودیتی جهت لبه چسبانی (به لحاظ تغییر زاویه قطعه کار) وجود ندارد ، ولی در قسمت داخلی هلال تا جایی که قطعه کار به دستگاه برخورد نکند  می توان لبه چسبانی را انجام داد .

این دستگاه تنها به صورت تک فاز موجود می باشد و قدرت موتورهای کلیه دستگاههای لبه چسبان بین 550 وات 1100 می باشد .

مدل PA250N

سرعت حرکت قطعه کار

1-18 m/min

ضخامت نوار

0.3-3 mm

عرض نوار

10-50 mm

مجموع توان المنت های مخزن چسب

2250 w

قدرت موتور دستگاه

200 w

برق دستگاه

220 Vتکفاز

بعاد دستگاه

1800x1120x1150 mm

وزن خالص دستگاه

310 kg

2 + 2 = ?